sökmotoroptimering

Att jobba med sökmotoroptimering har lärt oss att förstå vår kund ännu bättre. Vi använder dina behov och förutsättningar för att optimera resultaten i din hemsida. Vi bygger resultat kring analys och trender och ser på ditt affärsområde utifrån dina konkurrenter som ett hot.

I det stora hela arbetar vi efter de riktlinjer som finns bland annat från en grundhandbok om (SEO) från google. Det finns absolut inga hemligheter och du skulle i regel själv kunna göra din hemsida och optimering. I hela sanningen ligger massor av erfarenhet och vi tror på vår kunskap och erfarenhet. Djupt tekniska kunskaper som man erfar genom att arbete med bland annat teknisk seo, analys och marknadsföringskunskaper.

sökmotoroptimering grunden

Det mesta i en hemsida görs och styrs av hur det uppfattas av google. Därför lägger vi stor vikt vid, för många både osynliga och ovidkommande detaljer som skapar slutresultatet för ditt företag.

sökmotoroptimeringen är den mest kostnadseffektiva investeringen.

Arbetet med synlighet genom sök är levande och styr resultat beroende på insats, mål och analys. Vårt arbete går ut på att du får mest för din investering genom att anlita våra konsulter.

SEO – långsiktig investering

Förr var marknadsföring och annonsering av sin verksamhet enda sättet att synas. Några år tillbaka trendar kundernas behov av sök i mobilen. Man kan säga att sedan mobiltelefonen blev en smartphone är beteendet helt annorlunda i tillgänglighet.

sökmotoroptimering
sökmotoroptimering

Det finns enormt mycket nyttiga verktyg och strategier för att hitta rätt resultat. Något vi är vana vid att hantera och erbjuder dig.

När vi möter ny kund analyserar vi befintlig hemsida. Alla resultat skiljer sig stort beroende på kund och behov. När du investerar i våra tjänster vill vi ha med dig på resan. Mest för att förstå vad vi gör och assistera med kunnig personal för att nå resultat. Vi jobbar gärna med ansvariga på marknadsavdelningen för att implementera gemensam strategi.

Extern reklambyrå

Har du en extern reklambyrå är vi även vana att kontakta dem för att jobba tillsammans och sätta nivåer på din investering med våra tjänster.

Förmodligen är det den absolut bästa investeringen för att sätta ditt företag på kartan. Arbetat med internetmarknadsföring, webbdesign och hemsidor sedan slutet på 90-talet. VI har växt och lärt oss hur vi ska utnyttja kunskap om strategier kring synlighet i sök. Vi har alltid i implementerat det grundläggande ansvaret i alla projekt vi arbetat med.

Ingen hemsida bör ha en extra kostnad för att någon ska göra sitt grundläggande jobb som webbdesigner, webbyrå eller sökmotorkonsult i skapandet av en hemsida.

Internetmarknadsföring

Idag kan du inte välja bort att inte lägga pengarna i alla skålar. Vad vi menar med det är att alla sociala kanaler, möjligheter till synlighet i sök. Möjligheten att synas där någon letar måste vara absolut optimerat. Detta gör vi genom analys, strategi, planering, investering och ett gott samarbete med dig som kund. Grunden i marknadsföring är idag att använda alla digitala möjligheter att synas med bild, text, rörlig bild och allt som mer eller mindre rör sig.

– Där kunden finns är det viktigt att finnas, synas och ha sitt erbjudande.

Sökmotoroptimering och struktur

Vi har allt sedan vi började koda sidor i HTML och strukturera information sett trenden att struktur vinner i längden. Det är inget vi hittat på utan helt och tydligt analyserat oss fram till. Den finns enormt massa strategier kring att jobba med synlighet på internet och en del är att fokusera på en del. Men att samtidigt ha med sig kringliggande möjligheter. Någon kan ju göra annorlunda men ändå vill ha dina produkter?

Syns du så finns du?

Vi skulle nog säga att det är en gammal dänga av talesätt. Idag ska man synas för att sälja, Content is king men att få besökare till en sida är inte desamma som att de handlar av dig. Det är däri sökmotoroptimering kommer till sin rätt. Syns du så bör du sälja om du har gjort rätt från A till Ö.

Sökmotorer och algoritmer

De som står bakom en sökmotor vill i allmänhet att sökresultaten ska vara så relevanta som möjligt för dem som söker på en viss fras eller sökord. Samtidigt som webbplatsägare å andra sidan vill ha relevanta besökare till sina webbplatser.

Vi jobbar emot att optimera med sökmotoroptimering för att sikta in sig mot massan av besökare utan att nå den målgrupp man söker.

Algoritmer uppdateras ideligen

Sökmotorernas algoritmer utvecklas ständigt i syfte att förbättra sökresultatens relevans. Medan webbplatsägarna försöker att finna och implementera metoder. Metoder för sökmotoroptimering, för att deras webbsidor ska bli högre rankade efter befintliga algoritmer. Någonting som är omöjligt att förutse men som vi följder dagligen med nyfikenhet för att erbjuda våra kunderr och deras hemsidor.

I sökmotorernas barndom figurerade enkla metoder för att påverka algoritmerna. Exempelvis att fylla en webbsida med sökord som inte syntes för vanliga besökare. (dolda genom att ha vit text på vit bakgrund). Detta eller att upprepa ett visst ord i webbsidans titelrad, et cetera.

Rangordning och resultat

Problemet med dessa metoder var att de i objektiv mening inte gjorde webbsidorna mer relevanta för besökare utan istället försämrade sökmotorernas sökresultat. Varför rangordningsalgoritmerna med tiden ändrats så att användning av denna sorts sökmotoroptimering inte skulle premieras.

Numera kan den typ av sökmotoroptimering straffas av sökmotorn med att webbplatsen helt stryks ur sökresultaten.

Sökmotorerna strävar numera efter att belöna sådana saker som är till nytta för surfaren, såsom god kvalitet, fyllighet, unikt och omfattande material samt användarvänlighet.

Sökmotoroptimering on-page

Sökmotoroptimering on-page går traditionellt ut på att modifiera den egna webbsidan och webbplatsen så att den tilltalar rangordningsalgoritmerna. Denna typ av sökmotoroptimering kan inkludera sådant som att:

 • publicera relevant innehåll som är till nytta för dem som sökt den aktuella sökfrasen.
 • nämna viktiga nyckelord högt upp på sidan
 • formatera rubriker med HTML-taggar som h1, h2 eller h3 och se till att inkludera viktiga nyckelord i dessa rubriker
 • använda unik text i title-taggen på varje sida på sajten och se till denna text överensstämmer, dels med h1-rubriken, dels med den länktext som används internt på webbplatsen
 • vid användning av bilder skriva ut nyckelorden i text, inte enbart med grafiska bilder
 • använda semantisk kodning och struktur för att förenkla för sökmotorerna att förstå varje sidas unika innehåll.
 • länka internt med sökorden som s.k. ankartext (länkad text).
 • optimera innebär att ideligen hålla efter konkurrenter i analyser och strategier för sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering Off-page

Off page SEO handlar om att öka sidans tillgänglighet från andra webbplatser. Ifall det finns många länkar från andra relevanta sidor så stiger sidan i aktning hos sökmotorn. För att säkerställa detta kan företag åta sig bland annat att:

 • få andra webbsidor, främst sådana som behandlar samma ämne, att länka till den egna sidan
 • ankartexten som används i länkarna är relevant sett till sidans innehåll och de sökord man optimerar mot
 • köpa ett blogginlägg med länk, antingen med egenskriven text eller i samband med textskapande.

Frågor sökmotoroptimering

Hur gör man sökmotoroptimering?

Genom att i första hand strukturera ditt innehåll i en sida kan du skapa tillgänglig information du vill dela med dig av. Mycket av arbetet görs i den kod som bygger sidan, semantisk strategi, innehållsstruktur och dessutom att skriva om någonting som någon vill läsa och söker efter.

Många detaljer vid en sökmotoroptimering syns inte för besökaren varken innan eller efter ingreppet. Det tar dessutom några veckor oftast innan en förändring sker i en sida med stigande resultat och ranking.

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering är en balans mellan att optimera en sidans innehåll för att attrahera sökmotorer som ex. google och bing. Den andra delen av sökmotoroptimering handlar om innehållet och att få läsaren att hitta dig och stanna kvar. Kanske bli en trogen återvändande besökare och kanske även en blivande kund.

Faktorer du bör optimera för att förbättra SEO resultatet?

Det bästa sättet för att förbättra ditt resultat kan du sträva efter att få besökaren att stanna kvar och läsa dina artiklar. Samt återkomma och hitta sidan, artiklarna genom sökord eller frågeställning på svar du söker efter.

Vad kostar sökmotoroptimering?

Det finns flera olika prismodeller för en sökmotoroptimering. Det finns olika prismodeller där du betalar för kostnad per sökord och ranking på olika sätt. Om du betalar för tiden någon spenderar för att ranka din sida utan resultat får du inget för pengarna. Det är viktigt att kunna betala för resultat vilket är enormt viktigt för en seriös SEO byrå också.

Hur viktigt är sökmotoroptimering?

Att arbeta med sökmotoroptimering är avgörande för att en hemsida ska komma högt upp i resultatlistorna. Ju högre upp du hamnar desto troligare är det att du kan öka trafiken till din hemsida.

Det är stor skillnad på att vara på första sidan bland de 10 första resultaten eller de tre första placeringarna, alltså 1a 2a och 3a. Där får du en helt annan genomträngning och resultat för de som faktiskt tar sig in till din hemsida.

VI arbetar med alla relevanta metoder för att analysera, optimera och förbättra din hemsida. Allt från laddningstider på bilder till serverns hastighet, ditt domännamns lämplighet, implementering av dina sökord, navigering, länkstruktur, innehållsstruktur, namngivande.

Vi har hundratals detaljer att ta hänsyn till i din sida som måste värderas och optimeras för sitt ändamål.