vad är Sökmotoroptimering?

Att jobba med sökmotoroptimering (search engine optimization) har lärt oss att förstå vår kund ännu bättre. Vi utgår från dina behov och förutsättningar för att optimera din hemsida. Bygger resultat kring analys och ser på ditt affärsområde utifrån dina konkurrenter som ett hot. Vårt arbete med SEO ser vi som ett verktyg för företaget. Investera i…

By.

min read

sökmotoroptimering

sökmotoroptimering

Att jobba med sökmotoroptimering (search engine optimization) har lärt oss att förstå vår kund ännu bättre. Vi utgår från dina behov och förutsättningar för att optimera din hemsida. Bygger resultat kring analys och ser på ditt affärsområde utifrån dina konkurrenter som ett hot. Vårt arbete med SEO ser vi som ett verktyg för företaget.

Investera i din hemsida med sökmotoroptimering

Det är en fantastisk möjlighet för alla som investerar i sin egen hemsida.

Dessutom kan du styra vilka besökare du vill ha. Helt enkelt genom att analysera vem som söker vad och vad de i sin tur är ute efter.

Riktlinjer från Google och andra sökmotorer

I det stora hela arbetar vi efter de riktlinjer som finns bland annat från en grundhandbok om (SEO) från google.

Det finns absolut inga hemligheter och du skulle i regel själv kunna göra din hemsida och sökmotoroptimering.

I hela sanningen ligger massor av erfarenhet och vi tror på vår kunskap och erfarenhet.

Djupt tekniska kunskaper som man erfar genom att arbete med bland annat teknisk seo / sökmotoroptimering, analys och marknadsföringskunskaper.

sökmotoroptimering är grundläggande

Det mesta i en hemsida görs och styrs av hur det uppfattas av google.

Därför lägger vi stor vikt vid, för många både osynliga och ovidkommande detaljer som skapar slutresultatet för ditt företag.

Här är sökmotoroptimering enormt användbart långsitkigt.

sökmotoroptimering är den mest kostnadseffektiva investeringen.

Arbetet med synlighet genom sök är levande och styr resultat beroende på insats, mål och analys.

Vårt arbete går ut på att du får mest för din investering genom att anlita våra konsulter.

SEO – långsiktig investering

Förr var marknadsföring och annonsering av sin verksamhet enda sättet att synas.

Några år tillbaka trendar kundernas behov av sök i mobilen.

Man kan säga att sedan mobiltelefonen blev en smartphone är beteendet helt annorlunda i tillgänglighet.

sökmotoroptimering

Det finns enormt mycket nyttiga verktyg och strategier för att hitta rätt resultat. Något vi är vana vid att hantera och erbjuder dig.

När vi möter ny kund analyserar vi befintlig hemsida. Alla resultat skiljer sig stort beroende på kund och behov.

När du investerar i våra tjänster vill vi ha med dig på resan.

Mest för att förstå vad vi gör och assistera med kunnig personal för att nå resultat.

Vi jobbar gärna med ansvariga på marknadsavdelningen för att implementera gemensam strategi.

Extern reklambyrå

Har du en extern reklambyrå är vi även vana att kontakta dem för att jobba tillsammans och sätta nivåer på din investering med våra tjänster.

Förmodligen är det den absolut bästa investeringen för att sätta ditt företag på kartan. Arbetat med internetmarknadsföring, webbdesign och hemsidor sedan slutet på 90-talet.

Vi har växt och lärt oss hur vi ska utnyttja kunskap om strategier kring synlighet i sök. Vi har alltid i implementerat det grundläggande ansvaret i alla projekt vi arbetat med.

Ingen hemsida bör ha en extra kostnad för att någon ska göra sitt grundläggande jobb som webbdesigner, webbyrå eller sökmotorkonsult i skapandet av en hemsida.

internetmarknadsföring

Idag kan du inte välja bort att inte lägga pengarna i alla skålar. Vad vi menar med det är att alla sociala kanaler, möjligheter till synlighet i sök med SEO.

Möjligheten att synas där någon letar måste vara absolut optimerat.

Sökmotoroptimering genom analys, strategi och planering

Detta gör vi genom analys, strategi, planering, investering och ett gott samarbete med dig som kund.

Grunden i marknadsföring är idag att använda alla digitala möjligheter att synas med bild, text, rörlig bild och allt som mer eller mindre rör sig.

– Där kunden finns är det viktigt att finnas, synas och ha sitt erbjudande.

Sökmotoroptimering och struktur

Vi har allt sedan vi började koda sidor i HTML och strukturera information sett trenden att struktur vinner i längden. Det är inget vi hittat på utan helt och tydligt analyserat oss fram till.

Den finns enormt massa strategier kring att jobba med synlighet på internet och en del är att fokusera på en del. Men att samtidigt ha med sig kringliggande möjligheter.

Någon kan ju göra annorlunda men ändå vill ha dina produkter?

Sökmotoroptimering – hur vi gör

När vi arbetar med SEO / sökmotoroptimering börjar vi med ett samtal eller intervju med kunden. Däri grundar sig den kunskap och information vi behöver veta för att analysera läget.

Man kan kalla det för att vi lägger nuläget på hemsidan i fokus.

Vi utgår från den informationen för att sätta fokus på vad som kan göras bättre.

Konkurrens inom sökmotoroptimering

Vi ser på konkurrens i ditt affärsområde och kartlägger andra företag som har samma niche. Detta är viktigt då det är dem vi spelar emot i vår SEO / sökmotoroptimering.

Läget här ger oss hur vi kan rikta in oss i affärsområdet och bli bättre på ett viss segment och jobba med det specifikt genom SEO / sökmotoroptimering.

Jobbar gärna med din marknadsavdelning

Vi ser gärna att dina marknadsföringsexperter är med och talar samma språk som oss för att hitta tonen med beslutsfattare för kommande åtgärder.

Efter analys och intervju

Efter analys och intervjuer kommer vi ta fram en tydlig åtgärdsplan med grunden i SEO / sökmotoroptimering. Däri kan strategi ligga tydligt, åtgärder för hemsidans innehållsstruktur.

Vi arbetar gärna med att optimera semantisk ordning i information. Detta för att besökaren vi tar fram genom personas blir enklare att möta.

Åtgärdsspecifikation bäddar för resultat med sökmotoroptimering

Nu har vi snart fått en åtgärdsspecifikation och det blir tydligt vad som behövs göras samt att presentera en kravspecifikation för vårt arbete.

SEO / Sökmotoroptimering grundar sig i ett antal segment och åtgärder där content, struktur, grafiska element och länkarbete är inblandat.

Gemensam plan med fokus

Arbetet påbörjas när vi är överens och har en gemensam plan för hur vi ska ta oss an uppdraget. Inge frågor ska finnas obesvarade och det ska vara solkart vad vi ska göra för er.

Syns du, så finns du genom sökmotoroptimering?

Vi skulle nog säga att det är en gammal dänga av talesätt. Idag ska man synas för att sälja, Content is king men att få besökare till en sida är inte desamma som att de handlar av dig.

Det är däri SEO / sökmotoroptimering kommer till sin rätt. Syns du så bör du sälja om du har gjort rätt från A till Ö.

Vad kostar sökmotoroptimering

Kostnaden för SEO / sökmotoroptimering kan variera ganska kraftigt beroende på vilket sätt er SEO byrå väljer att arbeta. Såklart på vilken prismodell som används.

Små och medelstora företag varierar kostnaden för SEO / sökmotoroptimering beroende på mängden sökord att arbeta med samt kostnaden per sökord.

Stora företag handlar det istället om renodlad timdebitering som är mer kostnadseffektivt eftersom SEO-specialisten då går in i en mer konsulterande roll.

Vi förtydligar några av de vanligaste frågorna kopplade till kostnader för sökmotoroptimering.

Prismodeller

Det finns flera olika prismodeller för SEO / sökmotoroptimering. En av de vanligaste är att betala en fast månadskostnad per sökord (vanligtvis 100 kr – 500 kr per sökord).

Denna prismodell passar företag som har behov av att synas på relativt få sökord (hemsidor på mellan 1 – 50 sidor) som kräver ett fåtal rejäla punktinsatser.

En annan vanlig prismodell i Sverige är att enbart betala för placeringar då sökorden ligger på topp 10.

Nackdelen med denna prismodell är att SEO-företagen ofta väljer ut väldigt enkla sökfraser att få placeringar på för att få upp kostnaden.

Vilket då betyder att kunden kanske inte får välja de sökord som är svårast och driver mest trafik, eller så får kunden en onödigt hög kostnad.

För större projekt inom sökmotoroptimering med hundratals sökord är timdebitering vanligast och mest lämplig.

Anledningen är att priset annars kan bli väldigt felaktigt i relation till mängden arbete (i timmar) som faktiskt behöver läggas ner.

I dessa projekt tillkommer ofta andra roller som till viss del avlastar SEO-specialisten som i högre grad får en mer konsulterande roll.

Vad bör ingå?

Om man har valt en sökordsbaserad prismodell får man oftast enbart tillgång till en SEO-specialist.

I leveransen bör följande ingå:

 • Sökordsanalys
 • Texter (titlar, beskrivningar, alt-texter, mindre mängd anpassad copy).
 • Länkbygge av något slag, om det behövs.
 • Rapportering på sökorden.
 • Rådgivning och förbättringsförslag.

Vanligtvis ingår INTE åtgärder som är kopplade till ren webbutveckling (bygga om funktionalitet).

I större SEO-projekt får SEO-specialisten en mer konsulterande roll där timmarna i högre grad ägnas åt förbättringsförslag och analyser.

I dessa projekt behöver timmar också läggas på webbutvecklare för att få förbättringarna genomförda.

Detta innebär att timmar behöver fördelas mellan SEO, Front-end och Back-end.

sökmotoroptimering

Hur mycket ska man betala för sökmotoroptimering?

Hur mycket man betalar och vad man får brukar hänga ihop. Detta gäller även för sökmotoroptimering.

De flesta renodlade SEO-byråer har ofta en undre gräns på ca 5000 kr/månad eftersom det annars helt enkelt blir för låg intäkt i relation till arbetet som behöver utföras.

På Toxic har vi inte satt någon fast gräns för lägstanivån, men vi förbehåller oss rätten att tacka nej till uppdrag där vi ser att resultatet med sannolikhet blir lidande om insatsen är för låg.

Kontakta någon av våra affärsutvecklare så tar vi fram ett lösningsförslag anpassat efter era önskemål.

Vad måste ingå i SEO arbetet?

Vi har utvecklat en guide som går igenom vad man ska tänka på när man väljer en SEO Byrå.

Men i regel så ska följande delar ingå för att SEO arbetet ska kunna anses ha hög kvalitet:

 • Nulägesanalys av företagets hemsida
 • Konkurrensanalys av branschens
 • Copywriting av texter
 • Teknisk optimering av sidan
 • Länkstrategier & bygga länkar
 • Kontinuerlig rapportering & statistik
 • Rådgivning & SEO utbildning
 • Konverteringsspårning

Något du ska räkna med som INTE alltid ingår är webbutveckling och grafisk utveckling. Det är inte alltid heller som företaget som arbetar med SEO faktiskt erbjuder webbutveckling heller.

När vi pratar om omfattande SEO-utveckling så finns det en tendens till att SEO-experten mer arbetar som projektledare och riktar företagets insatser mot SEO ”Best-Practice”. Då får denne en rådgivande och strategisk roll. Där finns det en fördel om SEO-konsulten är kunnig inom marknadsföring utöver SEO expertis.

SEO är mer än teknisk optimering!

Var således beredd att arbete med SEO i många fall också innebär utveckling av hemsida, grafisk profilering och paketering av företag och varumärke.

Ett lyckat SEO-projekt är ett samlat resultat av företagets totala digitala exponering och paketering.

Bli framgångsrik med sökmotoroptimering!

En framgångsrik SEO-strategi bör innehålla en utvärdering av många variabler och med rätt strategi kan framsteg göras på nästan varje prispunkt.

När man utvecklar en strategi och en budget för sökmotoroptimering är det viktigt att ta hänsyn till de många variablerna i SEO-arbetet och förstå vilken effekt de har för arbetet.

Först av allt måste du förstå den marknad du är på och hur konkurrensutsatt den är och hur det påverkar sökmotoroptimering och möjligheten för framgång.

Det finns viktiga frågor du bör ställa dig själv såsom:

 • Hur konkurrenskraftig är din bransch?
 • Vad stor är konkurrensen för dina tjänster / produkter på nätet?
 • Hur du optimerar för google och andra sökmotorer?

Möjligheten att snabbt förbättra rankingen skiljer kraftigt mellan verksamheter och även mängden tillgänglig trafik som du kan få från nätet.

Vissa branscher och sökord har en stor mängd söktrafik medan andra nischade branscher har avsevärt mycket mindre mängd trafik.

Till exempel tenderar vissa företag att få utmärkta resultat genom att synas på första sidan på Google för lokal ranking (t.ex. Google Business) medan samma typ av ranking inte alls ger samma resultat för andra företag i andra branscher.

Nästa steg för att börja avgöra budgeten som krävs för sökmotoroptimering är att ställa dig frågor som inkluderar:

 • Hur stor är webbplatsen?
 • Är webbplatsstrukturen bra för sökmotoroptimering?
 • Hur många sökord finns i ditt innehåll som publiceras på din webbplats?
 • Hur många länkar och hänvisande domäner pekar mot webbplatsen?
 • Är företaget exakt listat på lokala sidor?

Till exempel är det inte förvånande för en äldre och långsam webbplats att ranka högre på Google jämfört med en ny webbplats.

Detta då den äldre webbplatsen har en trovärdighet och historik som gör att sökmotorerna litar mer på äldre sidor.

För att arbeta effektivt med sökmotoroptimering så behöver man se över hela företagets online-närvaro för att arbeta på de punkter där det finns svagheter och nyttja de styrkor som finns.

Vad är ditt mål och ambition med sökmotoroptimering?

sökmotoroptimering är inte en standardiserad produkt eller tjänst även om varje enskild aktivitet är relativt standardiserad så handlar ett arbete med sökmotoroptimering om dina förutsättningar och mål.

Kostnaden beror på en mängd olika faktorer där ditt företagsmål och utgångspunkt spelar väldigt stor roll.

Poängen här är att, som med mycket annat, att kostnaden för sökmotoroptimering är relativ och inte kommer att vara densamma som för din grannes företag.

Som alltid med sökmotoroptimering ska du vara medveten om att det är ett långsiktigt arbete och därför ska du se till att du arbetar löpande oavsett om du fokuserar på content, teknisk SEO eller backlinks.

Fördelning mellan content, teknisk sökmotoroptimering och backlinks

För att ta reda på vad sökmotoroptimering kommer att kosta för dig så behöver du förstå fördelningen och relativ påverkan från de olika delarna i sökmotoroptimering.

Hur den exakta fördelning ser ut kan vara svårt att se då sökmotorernas algoritmer inte är offentliga men grundtanken är, som tidigare nämnts, att en sökmotor ska ge så relevanta svar som möjligt på frågor som ställs.

Därför är det enligt oss på Contitude, content som är det absolut viktigaste i SEO-arbetet. Det är också den mest logiska utgångspunkten då det inte spelar någon roll att du optimerar din tekniska sökmotoroptimering eller backlinks om det inte finns något content att göra det för.

Fördelningen enligt Contitude är 70 % content, 30 % teknisk sökmotoroptimering. Backlinks kan få komma organiskt.

SEO behöver inte kosta någonting

SEO är, trots denna långa artikel, inte så komplicerat och något som alla kan klara av att arbeta med. Alla kan skriva eller producera content och alla kan lära sig grunderna i teknisk SEO samt hur backlinks fungerar.

Dock är det tidskrävande och kostnaden för sökmotoroptimering i detta fall blir den tid du lägger ned. Därför tar många hjälp av byråer eller anställer kollegor som arbetar aktivt med SEO.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *