Användbar SEO utbildning

Vi erbjuder en SEO utbildning – kurs för företagare och andra intresserade i den digitala sfären. I den här SEO kursen kommer du att guidas genom de grundläggande och avancerade principerna för sökmotoroptimering (SEO), en kritisk komponent i dagens digitala marknadsföringsstrategi.

Målet är att ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att förbättra din webbplats synlighet i sök, dra till dig mer trafik och omvandla den trafiken till ökad omsättning för ditt företag.

SEO kurs för företag

SEO är inte längre bara en ”nice-to-have” – det är en nödvändighet för varje företag som strävar efter att lyckas online. Med miljontals webbplatser på internet är konkurrensen om toppositionerna i sökmotorernas resultatsidor (SERP) hårdare än någonsin. Att förstå hur man optimerar din webbplats för sökmotorer kan göra skillnaden mellan att vara synlig för din målgrupp eller att förbli osedd.

I den här kursen kommer du att lära dig allt från de grundläggande koncepten som driver SEO till mer avancerade tekniker inom teknisk SEO, innehållsstrategi, länkbyggnad och lokal SEO.

Varje modul är utformad för att bygga på den föregående, vilket ger en steg-för-steg process som du kan följa för att implementera effektiva SEO-strategier.

SEO utbildning för vem?

Generellt alla företag eller verksamheter som erbjuder en tjänst eller produkt kan vara i stort behov av att lära sig sökmotoroptimering. En sån verksamhet kan vara allt från ett stort företag med miljonomsättning där marknadsavdelningen kan få assistans genom att lära sig detta genom en SEO utbildning, som kan vara …

 • En start-up för unga företagare som behöver bygga varumärket tidigt
 • Någon med en hobbyverksamhet för hantverkstjänster som är lite mer unika
 • Föreläsare som vill synas och bokas för evenemang och föreläsningar

Bygg en stark digital grund

Vår SEO utbildning för startups är utformad för att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att effektivt optimera din webbplats och digitala innehåll från dag ett. Kursen täcker allt från grundläggande SEO-principer till mer avancerade strategier och taktiker som är särskilt relevanta för startups i olika branscher.

SEO är kritiskt för start-ups

För en start-up är resurserna ofta begränsade, och varje investering måste ge maximal avkastning. SEO är en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi som kan generera långsiktig trafik och kundförvärv utan de löpande kostnaderna som förknippas med betald reklam. Genom att börja med en SEO utbildning tidigt kan du gradvis bygga upp din digitala närvaro och säkerställa att ditt varumärke hittas av rätt målgrupp.

Implementering och nytta

Kunskapen du får från den här kursen kan implementeras direkt på din egen webbplats. Du kommer att kunna:

 • Genomföra en effektiv nyckelordsforskning för att rikta in dig på de söktermer din målgrupp använder
 • Förbättra din webbplats tekniska struktur för att göra den mer attraktiv för sökmotorer och användare
 • Skapa och optimera innehåll som engagerar dina besökare och uppmuntrar till konvertering
 • Använda länkbyggnadstekniker för att öka din webbplats auktoritet och ranking
 • Mäta och analysera din webbplats prestanda för att kontinuerligt förbättra din SEO-strategi

Denna kurs ger också en solid grund för att kunna bedöma när och hur man bäst anlitar en SEO konsult. Med förståelsen du bygger upp kommer du att kunna ställa rätt frågor, bedöma specialistens kompetens och effektivt samarbeta för att uppnå dina affärsmål.

Vare sig du väljer att hantera din SEO internt eller anlita extern hjälp, kommer du att ha den kunskap som krävs för att ta informerade beslut och säkerställa att din investering i SEO utbildning ger maximal avkastning.

Med andra ord, den här kursen är inte bara en investering i din webbplats – det är en investering i ditt företags framtid. Genom att tillämpa de strategier och tekniker du lär dig här kan du öppna dörren till nya möjligheter och driva din verksamhet till nya höjder i den digitala världen.

Utbildningsplan: SEO kurs för Företagare

Vecka 1: SEO utbildning grund

 • Introduktion till SEO: Vad är SEO och varför är det viktigt?
 • Hur sökmotorer fungerar: Förståelse för Google’s algoritmer.
 • Nyckelord: Grundläggande om nyckelordsforskning och dess betydelse.

Vecka 2: Teknisk SEO utbildning

 • Webbplatsens struktur: Vikten av en logisk och SEO-vänlig webbplatsstruktur
 • Mobilanpassning: Anpassning av webbplatsen för mobila enheter
 • Laddningstider: Hur och varför snabba laddningstider påverkar SEO
 • Säkerhet: HTTPS och dess påverkan på SEO

Vecka 3: Innehållsoptimering

 • Skapande av SEO-vänligt innehåll: Hur man skriver och strukturerar innehåll som rankar väl
 • Nyckelordsoptimering: Hur man använder nyckelord effektivt i innehållet
 • Användning av rubriker och metataggar: Bästa praxis för titlar, H1, H2, meta-beskrivningar

Vecka 4: Länkbyggnad

 • Grundläggande om länkbyggnad: Vikten av backlinks för SEO
 • Strategier för att skapa kvalitetslänkar: Gästbloggning, innehållsmarknadsföring
 • Undvikande av dåliga länkar: Hur man identifierar och undviker skadliga länkar

Vecka 5: Lokal SEO

 • Grundläggande om lokal SEO: Vikten av lokal SEO för små och medelstora företag
 • Google Business: Hur man optimerar sin närvaro på Google Business
 • Lokala nyckelord och innehåll: Anpassning av innehållet för att locka lokal trafik

Vecka 6: Mätning och Analys

 • Introduktion till Google Analytics: Översikt och installation
 • Analys av webbplatstrafik: Hur man tolkar och använder data från Google Analytics
 • SEO-prestandamätning: Viktiga prestandaindikatorer (KPI:er) att följa

Vecka 7: SEO utbildning – Strategi och Planering

 • Skapa en SEO-strategi: Steg för att utveckla en effektiv SEO-plan
 • Budget och resurser: Hur man allokera resurser för SEO-arbete
 • Tidslinje och målsättning: Sätta realistiska mål och skapa en tidslinje

Vecka 8: Fallstudier och Praktisk Tillämpning

 • Genomgång av framgångsrika SEO-fallstudier: Exempel på företag som lyckats med SEO
 • Praktiska SEO-uppgifter: Deltagarna får i uppgift att tillämpa sina kunskaper på egna webbplatser
 • Feedback och optimering: Gemensam genomgång av uppgifter och feedback

Avslutning och nästa steg

 • Sammanfattning av kursen: Viktigaste lärdomarna och hur man fortsätter framåt
 • Certifikat: Utgivning av kurscertifikat till deltagarna
 • Resurser för fortsatt lärande: Lista på resurser och verktyg för att fortsätta utvecklas inom SEO

För att ytterligare stärka kursens innehåll och relevans, lägger vi till en viktig del som fokuserar på Googles E-E-A-T-principer, vilket står för Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, med tillägget av Experience (Expertis, Auktoritet, Pålitlighet och Erfarenhet). Denna SEO utbildning och modul kommer att ge en djupare förståelse för hur dessa faktorer påverkar din webbplats ranking i sökresultaten och hur du kan förbättra din webbplats enligt dessa kriterier.

Google E-E-A-T

Google har introducerat E-E-A-T som en utvidgning av deras tidigare E-A-T-kriterier för att ytterligare betona vikten av webbsidors innehållskvalitet och den roll som expertis och användarerfarenhet spelar för att bygga förtroende. I denna del av kursen kommer vi att utforska varje aspekt av E-E-A-T och hur du kan implementera dessa principer på din webbplats.

Expertis

 • Dela företagets expertis: Hur din unika kunskap och erfarenhet inom ditt område kan förmedlas genom ditt webbinnehåll.
 • Visa din expertis: Strategier för att framhäva din expertis genom blogginlägg, detaljerade guider, och instruktionsvideor.

Auktoritet

 • Bygga auktoritet: Vikten av att etablera din webbplats som en auktoritativ källa inom din nisch.
 • Tekniker för auktoritet: Hur man använder externt erkännande, länkar från auktoritativa webbplatser, och recensioner för att bygga auktoritet.

Pålitlighet

 • Förbättra pålitlighet: Metoder för att säkerställa att din webbplats uppfattas som pålitlig och säker för användare.
 • Pålitlighetsfaktorer: Användning av säkra anslutningar (HTTPS), transparenta kontaktuppgifter, och tydliga användarvillkor.

Erfarenhet

 1. Företagets erfarenhet: Den nya komponenten som betonar vikten av att skapa en positiv och värdefull användarupplevelse på din webbplats.
 2. Optimering av användarupplevelsen: Tekniker för att förbättra webbplatsens navigering, laddningstider och interaktivitet för att engagera besökare och uppmuntra till längre besök.

E-E-A-T i din SEO utbildning

 • Praktiska steg: Vi kommer att gå igenom praktiska steg för att bedöma och förbättra din webbplats E-E-A-T, inklusive innehållsrevisioner, teknisk optimering, och användartestning.
 • Mätning av framgång: Hur man använder verktyg och metoder för att mäta effekten av E-E-A-T-optimering på din webbplats ranking och användarinteraktion.

Genom att integrera E-E-A-T-principerna i din SEO-strategi kan du inte bara förbättra din webbplats synlighet och ranking i sökmotorerna men också bygga ett starkare förtroende och relation med din målgrupp. Denna modul kommer att ge dig kunskapen och verktygen för att skapa en mer auktoritativ, pålitlig och användarvänlig webbplats som står ut i den digitala konkurrensen.