SEO audit analys

Genom vår SEO audit analyserar vi förutsättningar att göra SEO på din hemsida kan vi kartlägga behovet för att nå möjligheter att öka omsättning genom att synas bättre på dina sökord. En SEO audit är en bra början för att se på detaljer och räkna på åtgärder.

  Sökordsanalys:

  • Granska sökord för relevans och konkurrenskraft
  • Kontrollera placeringen av sökord i titeltags, metabeskrivningar och innehåll

  On-Page-optimering:

  • Se till att varje sida har en unik och beskrivande titeltagg
  • Verifiera att metabeskrivningar är engagerande och relevanta
  • Kontrollera närvaron av header-taggar (H1, H2 osv.) och deras optimering
  • Bekräfta användningen av sökord i innehållet på ett naturligt sätt utan överdriven användning

  Innehållskvalitet:

  • Utvärdera övergripande kvalitet och relevans av innehåll
  • Bekräfta närvaron av multimediaelement (bilder, videor) där det är lämpligt
  • Se till att innehållet är lättläst och formaterat på rätt sätt

  URL-struktur:

  • Granska URL:er för läsbarhet och inkludering av sökord
  • Kontrollera närvaron av rena, beskrivande URL:er

  Intern länkning:

  • Verifiera att det finns relevanta interna länkar inom innehållet
  • Säkerställ en logisk och användarvänlig webbplatsstruktur

  Extern länkning:

  • Kontrollera trasiga externa länkar
  • Bekräfta att externa länkar är relevanta och från pålitliga källor

  Mobiloptimering:

  • Se till att webbplatsen är mobilvänlig
  • Kontrollera responsiv design och korrekt mobil rendering

  Sidhastighet:

  • Använd verktyg som Google PageSpeed Insights för att kontrollera och förbättra sidans laddningstider
  • Optimera bilder och minimera HTTP-begäranden

  Teknisk SEO:

  • Kontrollera att robots.txt-filen är korrekt implementerad
  • Bekräfta närvaron av en XML-sitemap och skicka in den till sökmotorer
  • Säkerställ korrekt kanonisering av URL:er

  Sociala medieintegration:

  • Bekräfta närvaron av delningsknappar för sociala medier
  • Kontrollera optimerade meta-taggar för sociala medier

  Analys och spårning:

  • Se till att Google Analytics (eller andra analysverktyg) är korrekt konfigurerat
  • Bekräfta integrationen av Google Search Console för övervakning av webbplatsens prestanda

  Säkerhet:

  • Se till att webbplatsen har ett SSL-certifikat installerat
  • Kontrollera eventuella säkerhetsproblem och åtgärda dem snabbt

  Fördelar med SEO audit analys

  Att genomföra en omfattande SEO audit erbjuder flera fördelar och möjligheter för förbättring av webbplatsen. Här är de specifika möjligheterna som uppstår genom att genomföra en SEO audit:

  1. Identifiera och Åtgärda On-Page-problem:
   • Möjlighet: Upptäck och åtgärda on-page-problem såsom saknade eller dåligt optimerade meta-taggar, trasiga länkar och duplicerat innehåll
   • Fördel: Förbättrad on-page-optimering kan öka synligheten i sökmotorer och förbättra användarupplevelsen
  2. Optimera Innehåll för Sökord:
   • Möjlighet: Analysera befintligt innehåll för sökordsrelevans och optimera det för målsökord
   • Fördel: Bättre sökordsanpassning kan öka placeringar och öka organisk trafik
  3. Förbättra Användarupplevelsen:
   • Möjlighet: Utvärdera webbplatsens struktur, navigation och responsivitet för mobiler
   • Fördel: En bättre användarupplevelse kan leda till ökat engagemang, minskade avvisningsfrekvenser och förbättrade placeringar i sökmotorer
  4. Förbättra Sidhastighet:
   • Möjlighet: Identifiera och åtgärda faktorer som påverkar sidhastighet, såsom stora bildfiler eller överdrivna HTTP-begäranden
   • Fördel: Snabbare laddningstider förbättrar användarnöjdheten och kan positivt påverka sökmotorplaceringar
  5. Stärk Teknisk SEO:
   • Möjlighet: Åtgärda tekniska problem såsom felaktig implementering av robots.txt, problem med XML-sitemap eller kanoniseringsproblem med URL:er
   • Fördel: Förbättrad teknisk SEO säkerställer att sökmotorer kan krypa och indexera webbplatsen effektivt
  6. Förbättra Länkprofil:
   • Möjlighet: Utvärdera kvaliteten och relevansen hos både interna och externa länkar
   • Fördel: En stark och välorganiserad länkprofil kan bidra till högre sökmotorplaceringar
  7. Social Media-optimering:
   • Möjlighet: Säkerställ korrekt integration av sociala medieelement och optimera meta-taggar för delning i sociala medier
   • Fördel: Förbättrad synlighet i sociala medier kan bidra till ökad varumärkeskännedom och trafik
  8. Konkurrentanalys:
   • Möjlighet: Analysera konkurrenters SEO-strategier och prestanda.
   • Fördel: Förståelse för konkurrenter kan ge insikter och hjälpa till att identifiera områden för förbättring eller nya möjligheter
  9. Följ och Anpassa dig till Algoritmändringar:
   • Möjlighet: Håll dig uppdaterad om förändringar i sökmotoralgoritmer.
   • Fördel: Anpassning till algoritmuppdateringar hjälper till att bibehålla eller förbättra sökplaceringar
  10. Förbättra Lokal SEO:
   • Möjlighet: Optimera för lokal sökning, inklusive lokala sökord och Google Business
   • Fördel: Förbättrad lokal SEO kan locka fler lokala kunder och förbättra synligheten i lokala sökresultat
  11. Mät och Analysera Prestanda:
   • Möjlighet: Sätt upp eller förbättra analysverktyg för att mäta webbplatsens prestanda
   • Fördel: Regelmässig prestandaanalys ger insikter om effektiviteten av SEO-strategier och hjälper till att fatta beslut baserade på data
  12. Säkerställ Säkerhet:
   • Möjlighet: Åtgärda säkerhetsproblem, såsom implementering av SSL-certifikat
   • Fördel: En säker webbplats skyddar inte bara användardata utan kan också ha en positiv inverkan på sökplaceringar

  Genom att ta tillvara på dessa möjligheter genom en SEO audit kan företag förbättra sin online-närvaro, attrahera mer riktad trafik och nå sina mål på nätet.