foto och bild

Genom att använda foto och bild i din hemsida kan du skapa förtroende. Vi ser gärna att våra kunder använder egna bilder i sin digitala publicering och det kan vara väl så viktigt att belysa betydelsen. Det är inte minst en komponent för att synas i sök och viktigt i den bemärkelsen också. Den strategiska betydelsen för en bild i en hemsida stärker företagets identitet. Det är även viktigt att bära ett budskap till besökaren. Vi optimerar bilder och grafik till varje sida och sätter både namn, taggar och rätt sökord på bild som produkt. Då en bild ofta verkar utelämnat år slumpen på hemsida blir det effektfullt att jobba med detta och förstå skillnaden. En del av vår expertis med SEO som kan vara bortglömd ibland.

Bilder i en artikel kan göra att besökaren fångar ditt budskap och läser mer av din artikel. Du skapar en upplevelse som med en bild kan förstärka betraktarens sinne och förståelse för vad du vill ha sagt direkt.

En bild säger mer än tusen ord.

Bilder i reklamsammanhang har så längde det funnits varit det absolut starkaste verktyget. Du förmedlar en känsla, förstärker ett budskap och säger mer än tusen ord.

fotografering

Vi har genom åren erbjudit våra kunder fotografering av exempelvis hotell eller större evenemang samt produktfotografering. När en kund med hotellverksamhet behöver bilder brukar vi erbjuda vår möjlighet med foto och bild. Fotografering är en viktig del av din hemsida och varje bild bör tas för sitt ändamål. Vi tycker det är kul att fotografera och har för vana att ta med oss utrustningen inför ett första besök.

produktfotografering eller studiofotografering

Företag där produkten behöver en bild i studio kan höra av sig för att skapa rätt känsla i ett foto. När bilden får förstärka innehållet och budskapet i en text kan skillnaden blir över förväntan. Fotografering i studio med professionell utrustning gör stor skillnad. En studio behöver inte vara ett ljussatt rum utan kan även vara hyrd lokal. Vi ser ofta förfrågan om att fotografera i en hotellobby eller annan mysig miljö. Beroende på din produkt anpassar vi stället och hittar rätt lokal för ändamålet.

foto och bild

När vi inte fotograferar ute tar vi gärna bilder i vår studio. Vi har erfarenhet av eget framkallning och lab och det har alltid funnits som stort intresse att producera foto och bild. Numera är det enormt populärt med virtuella bilder, även kallat 3D. Därför har vi införskaffat en 3D studio där vi jobbar med produktfotografering i digitalt format.

Vi har tillgång till bästa möjlig utrustning i form av kameror från Nikon och bra ljussättning för ändamålet.

Det roliga med 3D är att det är enormt effektfullt i förhållande till investeringen av arbetet. En vanlig bild är absolut någonting helt fantastiskt men en 3D-bild skapar någonting nytt.