Behovsanalys för din digitala investering

Vi brinner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för din digitala investering. Vi genomför riktade samtal och intervjuar dina medarbetare för att kartlägga möjligheter och kapacitet i din verksamhet. Vår behovsanalys ger svaret på hur, vad och när vi ska göra en insats och utifrån resultatet kan vi planera tillsammans med dig och dina medarbetare. Har du själv ställt dig frågan om varför du ska ha en webbplats, app eller annan digital lösning? Vi kommer hitta svaret på din fundering och rikta investeringen så du får pengarna tillbaka, det som kallas ROI, Return of Investment.

När vi talar om behovsanalys innebär det att vi tar reda på underliggande behov och kapacitet för att hitta tydliga styrkor och svagheter i ditt företag. Det kan röra sig om indikation av tillgångar bland personal och även hur konkurrensen ser ut genom en marknadsanalys i din bransch. Det ligger nära till hands för vår erfarenhet att sätta resultat och behov i en gemensam digital strategi och sedan iscensätta den med en bra strategi. Möjligheterna med att lägga korten på bordet genom analys gör att vi kan kartlägga möjligheterna. Vi tittar bakåt för att förändra framåt.

Våra analyser tas fram tillsammans med kunden genom intervjuder med personal och medarbetare. Vi ställer specifika frågor enligt en behovs och beteendevetenskapligt arbetsmetod. Tillsammans får vi resultat som vi jämför och samlar in för att se nödvändiga förändringar. Det är inte unikt att jobba på detta sättet men att knyta en till kunden på ett psykologiskt stadie gör skilland och kan förändra företagets sätt att jobba. Vi behöver våra kunders information och reflektion på sin egen verksamhet för att sedan dra strategier kring verksamheten och skapa en förändring.

behovsanalys

Webbyrå Göteborg - kartlägger dina behov för en digital investering

Beteendevetenskap

Möjigheterna med att intervjua våra kunder gör att vi får bättre resultat som kan göra skillnad. Intervjun är inget annat än ett längre samtal och möte där vi diskuterar behov och dokumenterar hur vi kan ta oss dit. Tillsammans hittar vi hur, vad och varför för att komma fram till rätt resultat. Vi erfar att det varit enormt nyttigt att jobba tillsammans med våra kunder på ett akademiskt sätt och ta fram starkt underlag för att bygga strategi kring hela företaget i ett digitalt perspektiv.

Kartläggning och strategi

Utifrån dina egenskaper, behov och kapacitet kan vi efter en strategi lägga pusslet till din förändring och skruva på mindre justeringar för att nå de resultat vi sätter som mål. Våra åtgärdsförslag kan hansla om att vi behöver en helt ny modern webbplats. Att dina sociala medier inte används och att vi måste bygga förtroende bland dina kunder. Det är resultatet av våra analyser som ger svar på vad vi behöver göra och det kommer bli tydligt när vi har kunden med på resan för att kunna ha din erfarenhet och kunskap med i bilden för rätt åtgärd. Om vi ska jobb med content marketing, digital strategi, sökmotoroptimering, eller bara ha hjälp av hur vi arbetar som webbyrå och jobba med att ta fram en webbsida med rätt struktur och innehåll för att börja i rätt enda.

Boka möte