Skip to content

Webbdesign

Din webbplats på internet är en del av hur man skapar tillgänglighet, attraktion och synlighet med webbdesign. Det är tre viktiga element som spelar stor roll i din digitala identitet och succé.

Design är funktion

Formgivning är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapande process som används från idéstadiet till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer. Då inkluderas funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende, affärslösningar och även marknadsföring. Det finns emellertid ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika designdiscipliner och användarområden.

Ordet design kommer från latinets designo = peka ut, avbilda, framställa. Design är en engelsk term med den ursprungliga innebörden för plan, skiss, ritning, vilken motsvarades av desseIn i 1600-talets Sverige. År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljd sin faders ”högberömlige och förnäme desseiner”. Man syftade då på den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkat den. källa:wikpedia

Funktionalitet skapar attraktion

När vi bygger webbplatser utgår vi från funktionalitet och användarvänlighet. Att skapa en tilltalande och attraktiv plattform för de användare som är målgruppen. Det finns många komponenter för att lyckas attrahera rätt besökare och ofta är igenkänning en av de mest vanliga anledningarna till att vi handlar. Vanans makt är en sanning, vi gör som vi brukar och speciellt när vi känner igen gränssnitt, färg och form och vi vet vad vi får är det ok att spendera pengar på det vi vill ha här och nu.

Webbdesign

På senare år anpassar vi även en webbplats med responsiv design och tillgänglighetsanpassar webbplatsen till de olika digitala enheter som idag används för att vara uppkopplad. Vi talar om smartphones och läsplattor eller surfplattor. Utvecklingen går snabbt och vi hänger med med moderna verktyg och skapar tilltalande design med rätt teknik och möjlighet till dina kunder.

Boka möte nu

Instagram