Skip to content

Sökmotorkonsult

Intresset för sökmotoroptimering kom naturligt då vi arbetade mellan marknadsföring och utveckling. Den mångfald som existerar i att ta uppdrag som sökmotorkonsult är intressant där man sitter med multipel kunskap. Man ser direkt att kärnan av webbutveckling, design och innehåll går hand i hand. Den viktiga lärdomen är att det som styr resultatet ska vara den grundläggande kunskapen i ett projekt. Design, utveckling och teknik bör stå tillbaka för struktur och innehåll för att göra just den skillnaden som utgör behovet att skapa tillgänglighet och synlighet.

En sökmotorkonsult med bredd

Det är enkelt att jobba med innehåll och struktur när man suttit med utveckling och grundläggande kodning och programmering. Vi påtalar att det är grundläggande kunskap att kunna, veta och förstå webbutvecklingens grunden för att kunna utföra uppdrag som sökmotorkonsult. Tekniker som HTML styr innehållets struktur och CSS är det som lyfter attraktionen med tillgänglighet och användarvänlighet. I ett samspel går det inte att tumma på någonting i teknisk nivå för att gynna en design som inte fungerar.

Synlighet, funktion och design

Nej vi bortser inte från att din webbplats ska fungera. Vi ser till så att dina kunder kan göra det du vill att de ska göra på din webbplats. Där i ligger många års erfarenhet och kunskap om struktur av innehåll, strategi och även tillgänglighet. I form av erfarenhet om det som idag kallas UX eller user experience för en webbplats. Man ser till användaren och hur webbplatsen ska bli det verktyg det förväntas bli. Det ligger mycket information i funktionalitet, design och synlighet där inget är viktigare än de andra. Som sagt bara det som gör skillnad för resultatet går före i beslutsfattandet för att nå rätt resultat. Där har en sökmotorkonsult oftast mandat gentemot design, funktion eller tillgänglighet

Vi flyttar in i ditt företag för att djupdyka i din värld

Sista ordet i en webbplats

När vi skapar en webbplats jobbar vi alltid med att ta reda på vad vi ska skapa. Resultatet blir inte nödvändigtvis det kunden ville ha från början men på resan fyller vi säcken med analyser, intervjuer och kunskap om önskemålen, förutsättningarna och begränsningarna i varje projekt. Det är omöjligt att jobb utan att ta reda på riktning och veta vad vi ska åstadkomma. När projektledare jobbar med kunden gör man en resa för att bygga en struktur och en kravspecifikation för projektet. Däri finns all information vår designer behöver, en utvecklare kan tänkas behöva veta för att bygga funktionalitet och säkerhet med mera. Kunskap och information för vår sökmotorkonsult att sätta sig in i hur projektet ska byggas.

Det blir ett tätt arbete med varje kund och vi flyttar in i familjen. Den analytiska processen kan ta lång tid men är nödvändigt när vi tar oss an minsta uppdrag.

Har du tänkt att vi ska jobba för dig vill vi påpeka att vi hellre jobba med dig och ser dig som en partner i ett projekt som rör och bygger på vår specialitet. Du kommer lära sig massor om din nya webbplats och vi kommer förutsättningslöst lära oss om ditt företag och dina medarbetare. Visst låter det som ett kul projekt för kommande månander eller halvår.

Instagram