Skip to content

Kunden

Vår relation med kunden sitter i vår pedagogiska metodik att möta och lyssna på kundens behov. Den kreativa processen om kundens idé och dröm till tankar om bästa möjliga lösning är det absolut roligaste vi vet.

En tanke och idé

Kunder som kontaktat oss har en tanke om att vi kan hjälpa dem att optimera deras webbplats gentemot deras produkter och tjänster. När vi lyssnar på våra kunders önskemål startar en process där vi engagerar vår erfarenhet och kreativitet. Allt från en e-handel till en blogg kan landa i vårt knä och får alla samma uppmärksamhet om än mer eller mindre tid för att göra jobbet.

Blogg eller ehandel

Kunden som kommer för att skapa en blogg på internet får samma prioritet som en e-handelskund och det är minst lika roligt att bolla tankar och idéer om lösningar. Design får en stor roll med de flesta kunder och där brukar vi trycka på att design är det vi berör i ett sent skede i vår planering. Vår prioritering för att skapa en webbplats är att den ska vara ett verktyg för kunden och den ska fungera som en marknadsföringskanal gentemot deras kunder och besökare. Webbsidan eller bloggen ska spara pengar men även skapa fler affärer långsiktigt.

Kompletterande tjänster

En webbplats behöver mycket kringtjänster för att nå den nivå vi ofta ser behov av. Attraktion av digitala och sociala kanaler är viktigt idag och vi ser gärna att kunden följer våra råd om att använda och etablera sina konton i de verktyg som vi implementerar i en digital strategi genom hela produktionen.

Vi ser gärna att kunden använder oss som bollplank och tar del av de utbildningar vi ger. Det är viktigt att få igång webbplatsen som en maskin som genererar kunder och affärer för att växa, etablera företaget och ta plats i sitt affärsområde.