Skip to content

Kravspecifikation med din webbyrå

Ställ krav på din webbyrå att ta fram en kravspecifikation till ditt företag om vad du behöver för att skapa din webbplats och digital strategi kring din digitala identitet. Kraven växer med teknologin och det är inte helt ovanligt att du behöver en konsult som ska sköta ditt företags initiativ att synas på internet.

Din företagsidentitet är viktig

En av de viktigaste delarna i en webbplats är att företagets återspeglas efter sina önskemål i en kravspecifikation med strategiska beslut och önskemål från högsta chefen, genom marknadsföringsavdelningen och dina identitetsbärare som syns i det dagliga arbetet. Ditt företag formas av hur det upplevs och bör därför vara strikt styrt med din bild av vilka som jobbar hos dig och vad identiteten innebär och vad företaget står för.

En kravspecifikation tydliggör vilka beslut och förutsättningar man ska jobba efter för att hitta lösningen.

Din webbyrå kan göra skillnad

Med hjälp av underkonsulter kan vilken webbyrå som helst analysera ditt företag och sätta den prägel du vill ha på ditt företag. Din webbyrå kan med rätt underlag producera den webbplats ditt företag behöver och vill ha. De viktiga komponenterna vi jobbar med hela vägen till publicerad webbplats går som en röd tråd genom analys, design, content hela vägen till produktion och efterarbetet.

Rätt kravspecifikation

Underlag för att lyckas med din webbplats ligger i en bra och korrekt kravspecifikation. Med detaljer om kundens behov, tekniska specifikationer, design och UX. Specifik information om företagets identitet betyder mycket i processen i hur man lyckas att skapa den webbplats kunden behöver, medarbetarna ska använda och dessutom marknadsföringsavdelningen ska optimera och tillgängliggöra. Vi arbetar mycket med sociala kanaler som hjälper i marknadsföringen hos följare och kunder online.

Analys och statistik ligger till grund för att göra en omvärlds-, och konkurrensanalys. Tanken är ju att man stärker ett varumärke, optimerar tillgänglighet för befintliga kunder samt attrahera nya marknaden och kunder. En bra kravspecifikation är i det stora en sammanställning mellan alla komponenter från innehåll, brand, tillgänglighet, design utveckling och marknadsföring. Ingen del bör utelämnas, däremot integreras för att få en helhet.

Instagram