Skip to content

Kravspecifikation för webbsidan

Det är med stort nöje vi publicerar information om hur vi kan hjälpa företag med sina webbprojekt. Tanken med våra tjänster är att skapa nöjda kunder som vill utvecklas och sätta sitt företag på kartan. Möjligheterna är enorma med att kunna skapa sitt företag på internet och faktiskt följa de regler som finns sedan ett tag.

En kravspecifikation

Vi arbetar med kravspecifikation som ett verktyg liksom en behovsanalys för att ta fram material för våra kunders webbprojekt. Det är absolut grundläggande regler för att kunna nå något resultat i form av synlighet, tillgänglighet för sina kunder och skapa ett företag med etablerad företagsprofil.

En kravspecifikation för webbprojekt är något vi arbetat med en längre period och kan bra. För att nå ett bra resultat ska man absolut göra analys och intervju för att komma fram till ett resultat. Det är i en kravspecifikation vi sätter nivån på tekniska krav. Som webbyrå ställer vi vissa krav på kunden i form av kunskap om sitt företag. Vi behöver ha kunskap om företagets färger och identitet, logotyper med olika format för sociala medier och webbplats, texter och typsnitt för olika typer av text och oftast saker som ingen kan svara på i ett första möte.

Underlätta arbetet och säkerställ resultatet

Med en kravspecifikation kan arbetat flöda över flera olika projektmedarbetare samtidigt. Ett flöde och samarbete är viktigt och det ställer också nivån på medarbetarna att samarbete gentemot målen. Resultaten brukar överträffa sig själva och kunderna blir nöjda. Det är inte helt enkelt att göra detta men det har fungerat mycket bra i våra projekt och med de deltagare vi har som partners. Vi arbetar inte enskilt eller ensamma i detta och kan därför även sätta oss in i flera projekt och utvecklas tillsammans med andra bolag och bli deltagare med våra specialkunskaper.

När vi ställer kravspecifikationen med kund gör vi genomgång, presentation av materialet för att säkerställa arbetet och kvalitet med projektledaren. Det är nyckeln till framgång att vi möts på en gemensam nivå av kvalitet och att kraven är lika höga. Det är vi som leverantör som har ansvaret att leverera överenskommen nivå.

Instagram