Skip to content

Din hemsida – din marknadsföringsportal

Förutsättningar för att företagets hemsida ska fungera är att du jobbar med den liksom allting annat i din verksamhet. Din hemsida är ditt verktyg för att synas och marknadsföra din utåt. Det är givetvis ett krav att man kan sin affär och skapar förutsättningar för vad man gör i sitt företag. Det vi ser bland våra kunder är behovet av den kunskap och erfarenhet vi sitter med för att implementera i kundens verksamhet. En digital expertis för hur man kan utveckla företaget med annonsering för synlighet och seo med företagets hemsida som verktyget.

Flera av våra kunder köper tjänster av oss kring sin webbplats och det rör sig om strategier om hur man kan jobba med bild, video eller kampanjer för att göra skillnad. Saken är ju såklart att man ägnar mest tid åt det man tycker är kul och kan vilket sätter webbplatsen åsido där den till slut inte blir den marknadsföringsportal man behöver. Det som faktiskt lägger grunden till fler kunder och affärer tappas bort och man missar ett långsiktigt perspektiv i sin marknadsföring och varumärke.

Ditt varumärke är hur dina kunder upplever dig

Det som mäts blir gjort i din hemsida

Marknadsföring gör skillnad när det plötsligt blir förståeligt och kul. Att mäta det som görs är ett bra sätt att se skillnaden på de aktiva val man gör. Att skriva en artikel i din företagsblogg gör ingen direkt skillnad men att jobba med koncept och jobba med en iver och kontinuitet skapar varumärke, nivå på ditt företag och sätter även dina erbjudanden på folks minne.

Vi har jobbat med marknadsföring på internet i 20 år och sett möjligheter i alla affärsområden. Saken är oftast densamma och det problem företag har är egentligen en möjlighet man inte tagit tillvara på. Att jobba med sin egen webbplats är det absolut bästa som finns för att bygga varumärke, synas på de sökord och fraser man önskar och väljer. Det finns ingen genväg eftersom det är här du kan mäta din tillvaro i digitala kanaler och rikta in dig på rätt marknad oavsett vad du säljer.

Digital strategi

Lösningen finns i att anlita en digital strateg som analyserar och medvetandegör dina behov, bygger synlighet bland dina kunder och skapar nyfikenhet med annonser och artiklar för dina kunder. Alla företag behöver denna enkla lösning där vi engagerar oss i er verksamhet och förstår vilka verktyg ni behöver just nu. Vi jobbar långsiktigt och stärker ditt företags identitet och erbjudande.

Instagram