Skip to content

Digital strategi – en röd tråd

Skapandet av en webbplats där en digital strategi är den röda tråden från idé till en fungerande webbplats är en resa vi gör med alla våra kunder

De förfrågningar vi får om marknadsföring, design och utveckling av en affärsidé ligger ofta till grunden för att vi skall kunna ta oss an ett projekt. Står vi nakna inför en utmaning ber vi kunden dela sina tankar och idéer för att vi ska kunna ta del av tankar och det utrymme vi behöver skapa fram till den färdiga produkten.

Kundens önskemål

Från önskemål om färger, företagsidentitet, produkter, digital strategi och det viktigaste av allt, att faktiskt få en webbplats som är ett verktyg där företaget kan synas. Vi brukar säga att marknadsföring aldrig har varit enklare än idag. Det digitala nätverk som vi alla har genom ett öppet internet är ett fenomenalt verktyg för att jobba med, utveckla och synas för sina kunder.

Med ett stort intresse skapar vi funktionell design med användarvänlighet, det har vi alltid gjort och är en del av den process vi genomgår i varje webbprojekt.

Vi jobbar med strategiska processer för att få fram det budskap du vill skapa för dina besökare. bygger din webbplats för dina användare och lockar in nyfikna med marknadsföring och sökmotoroptimering på rätt sökord.

Analys och statistik ger svaren

Det krävs mycket analys och statistik för att komma fram till ditt behov, saker vi jobbat med under många år och som vi tydligt och pedagogiskt förmedlar genom våra strategier. Ingen kund lämnar oss utan att veta hur de skapar en artikel i sin webbplats, bygger en kampanj med facebook eller skriver sökmotorvänliga artiklar för att synas lite bättre och nå en bredare publik till en lägre kostnad.

Tanken med att ha en webbplats för våra kunder är ren strategi och ekonomi. Alternativet till en egen webbplats är att andra äger innehållet och du får låna det för en dyr kostnad. Du äger inte ens ditt eget innehåll utan låter andra skriva om ditt företag, dina produkter och kanske till och med låta dig sitta på andra sidan som mottagare och vara missnöjd.

Företagskultur och digital identitet

Det som gör skillnad på internet är att äga sitt eget innehåll. Det gör man genom att producera och skriva material själv i en intern kommunikation. Ha en hög företagskultur och strategi hur man delar och syns i sociala kanaler. Ha koll på användandet av företagets identitet och kommunikation i externa kanaler. Det är sociala kanaler där vi alla använder och får till oss den känslan ditt företag vill påverka kunderna med.

Där bygger du i längden ditt varumärke och håller nivån mot dina kunder du söker.

Har du frågor kring hur detta kan fungera för ditt företag kan du absolut höra av dig och möta mig i ett samtal och analys kring möjligheter i ditt företag på internet.

Instagram