Skip to content

Content marketing

Genom åren har vi ofta jobbat med content marketing som en ingrediens i kundernas strategi. Det är ett måste idag när konkurrensen hårdnar och innehållet på en webbplats spelar större roll än någonsin. Vi är då så lyckligt lottade att vi kan använda våra 20 års erfarenhet av tekniska lösningar, struktur och strategi för att hjälpa kundernas skapa ännu bättre synlighet.

Webbyrå med content marketing

Det gedigna med en modern webbyrå är att vi kan bygga funktionella webbplatser som än anknutna till kundens varumärke: Vi kan också skapa innehåll med gedigen grund i våra analyser av marknaden. Allting vi skriver för kunderna har ett syfte och gör skillnad för synlighet i sök. Med dagens verktyg och Google som ledande aktör söker vi på precis allt vi behöver veta.

Det är därför vi sätter vi ytterligare fokus kring det skrivna ordet som content marketing och sätter våra kunskaper på prov. Våra utökade tjänster med just content marketing är intressant då flera av våra kunder har behovet. Den smarta kopplingen med detta är att vi automatiserar publiceringen med smarta verktyg så det blir en bomb när det publiceras nyheter och artiklar med rätt inriktning. Det är ganska enkelt att styra och ger en gedigen effekt på besökarna.

Content i king, and your best friend on-line

Kittla användarens nyfikenhet

När vi skriver content marketing är det viktigaste att vi skriver det våra kunder står för. Som en webbyrå är vi såklart ansvariga för det som publiceras. Är det någonting som vi kräver av kunderna är det en kreativ frihet för content marketing. Vårt samarbete med kunden är unik i varje uppdrag och gynnar oss både på ett positivt sätt.

Stärk varumärke identitet

Alla kunder har en egen inriktning och det som kanske är det roligaste är att vi kan skapa content marketing kring flera kunder samtidigt. Den content marketing vi publicerar och skapar automatiseras i kundens sociala kanaler. Det skapar intresse, nyfikenhet och bygger varumärket i det sociala flödet.

Instagram