Skip to content

Kategori: innehåll

Uppdatering av innehåll blir din pipeline

Uppdatering av innehåll är en sällan skådad aktivitet på många webbplatser. Inte minst kunder som har det svårt både att hitta tid för en uppdatering och vad man ska skriva om. Jag motiverar ofta mina kunder att sköta sidan med jämna mellanrum men det är svårt att prioritera bloggen och att skriva nyheter då man tycker sig inte ha något nytt att tillägga eller skriva om. Bygg din pipeline med kontinuerlig uppdatering Regelbunden uppdatering av innehåll I min värld, där innehållet är bland det viktigaste du kan jobba med för…

Comments closed

Instagram