Skip to content

Behovsanalys för digitala verktyg

När kunden kräver besked och resultat sätter vi redan från början krav på att göra behovsanalys. För att kunna att producera underlag för att göra vårt jobb på bästa möjliga sätt. Som utomstående webbyrå upplever vi att vi måste eliminera käppar i hjulen innan vi når resultat och ställer därför krav på kunden att dela, leverera material och underlag för att vi ska kunna göra jobbet.

Underlaget sätter nivån på förväntat resultat

Förutsättningar för kundrelationen

Kravet på kunden gör att vi kan jobba med en nivå där vi når bättre resultat. Med våra krav på kunden sätter vi även en nivå på vad vi levererar och kan stå för vad vi åstadkommer på ett helt annat sätt. Material såsom bilder och logotyp är en självklarhet men talar vi innehåll och skriven copy har vi oftast högre krav än kunden själv. Allt material som skrivs ska anpassas till besökaren och den läsbarhet med tillgänglighet.

Behovsanalys ger inriktningen

När vi påbörjar ett webbprojekt gör vi först en intervju med kunden för att fånga ett behov och en förståelse för vad man önskar. Det har blivit vår grej att skapa det som underlag för att förstå, lyssna på kunden kunna släppa in problemlösningen i det vi vill erbjuda. Vi möter kunden i deras önskemål, omvandlar tekniska specifikationer till kreativa förslag med överblick om vad projektet kommer handla om.

Den sista processen handlar om paketering av information där design är slutfasen. Att förbereda information för projekt då vi tagit fram det innehåll och definierat mål kunden söker. Omvandla det till resultat i en skarp webbplats som vi sedan sköter tillsammans med kunden för att nå resultat. Vår behovsanalys utförs av beteendevetare som utvecklat frågeställningar för just behov av digitala tjänster.

Att vi arbetar med behovsanalys sätter fokus på kundens önskemål. Där skapar vi relationen med förståelse för behovet och bygger lösningar kring hur vi ska nå resultat. Det är en förutsättning för att kunna leverera behovet.

Instagram