Skip to content

Behovsanalys för din webbplats

Det är alltid en fråga om kommunikation mellan oss som webbyrå och kunden hur bra man kan framställa sitt behov och sätta fokus på vad man vill med sin webbplats. Hur bra den kan bli enligt de önskemål man jobbat med och vilka behov man tydliggjort. Många företag som behöver en webbplats hamnar ofta i en förvirring av vad man behöver men har alltid en dröm om hur den ska se ut. Beteendevetenskapen hjälper oss mycket för att analysera och intervjua kunden för att nå fram med vår behovsanalys där alla blir nöjda.

Behovsanalys med intervjuteknik

Det som ligger till grunden för att lyckas är att tillmötesgå kunden i dennes behov. Det svåra är att förstå och nå fram till behovet genom att bara mötas och skapa tekniska specifikationer. Vi använder istället intervjuteknik med beteendevetenskap som grund och intervjuer med kunden för att förstå och hitta behovet i en webbplats.

Möjligheterna att komma så nära behovet som möjligt ligger i tydlig kommunikation och förståelse för kunden när vi analyserat och lyssnat på kunden. Intervjuer är ett ypperligt verktyg där vi får ett flöde av svar på ställda frågor.

Vet vad vi gör

När vi hittat själen i företaget kan vi med enkelhet börja jobba med innehåll, struktur och projektet på allvar. Alla kunder har sin unika kunskap och det är det vi ska lyfta och tydliggöra med kunskap, design, teknik som vi anpassar för varje uppdrag.

En nöjd kund blir en stolt budbärare för vårt varumärke

Attityd i uppdraget

Vi väljer inte alla kunder och uppdrag men vi ser till att det finns underlag att göra det absolut bästa vi kan för varje jobb. Vår attityd är att vi är anlitade för ett jobb som vi är experter på. Kunden är med i processen för att kunna påverka sitt engagemang i sitt företag. När kundens delaktighet är på högsta nivå kan vi styra och anpassa oss och dessutom utbilda kunden i vad vi gör och lära ut hur saker bör vara.

Kunden blir en medarbetare i vårt projekt där vi leder och styr teknik, design och vår erfarenhet för att bli verktyg i kundens verksamhet. Det är enkelt och blir ett bra samarbete och utbyte av kunskap som vi vill uppleva varje dag.

Instagram